Email.png

S89 ออกแบบและก่อสร้าง คุณภาพที่ดีที่สุด

ทีมงานคุณภาพ มั่นใจใน S89 พร้อมสร้างสรรค์การออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพราะความสุขและความพึงพอใจของลูกค้าก็คือความสุขของเรา ด้วยประสบการณ์ผ่านงานก่อสร้างและงานออกแบบหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน อาคาร สำนักงาน บ้านพักอาศัย พวกเรายินดีให้คำแนะนำ

S89 Sugar Box.png

Sugar design | สร้างคลินิกสวยเพื่อคุณหมอ 

นึกถึงงานออกแบบภายในและก่อสร้าง ออกแบบคลินิก นึกถึง Sugar design เป้าหมายหลักของเราคืองานออกแบบคลินิก ที่อยู่อาศัย พร้อมบริการก่อสร้าง ตกแต่งภายใต้ทีมงานออกแบบและก่อสร้างระดับ Professional ทุกคนเชื่อมั่นเสมอว่างานจะออกมามาตรฐานสูง ควรเริ่มต้นจากความใส่ใจในทุกรายละเอียด

1/33

S89 DESIGN AND CONSTRUCTION CO.,LTD.